Muzički Alibi


Politika privatnosti


Pravila korišćenja

Korišćenjem sajta emisije Muzički alibi i svih njegovih delova automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Nijedan deo sajta ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih. Pravila i uslovi korišćenja sajta odnose se na celokupan sadržaj, korisnici su dužni da ih redovno čitaju te se smatra da su upoznati sa istim i da ih razumeju i prihvataju u celosti. Muzickialibi.rs zadržava pravo promene sadržaja i uslova korišćenja, bez obaveze prethodne najave.

Zabranjeno je modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati sajtu Muzickialibi.rs ili modifikovati drugi sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Muzickialibi.rs

Ni jedan deo Muzickialibi.rs ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

Autorska prava

Muzickialibi.rs polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko bilo ko smatra da je sadržaj objavljen na stranicama direktno podesan da povredi lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, može uložiti žalbu.

Pravila komentarisanja

Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici i kvalitetniji komentari.

Muzickialibi.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni.

Zabranjeno je objavljivanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo.Komentari koji sadrže govor mržnje i psovke, takodje neće biti objavljeni. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije, već samo autora komentara.

Prenošenje tekstova ili delova tekstova, dozvoljeno je samo u obimu od maksimalno 600 slovnih znakova i to isključivo sa početka teksta – osim u slučaju kad je sa uredništvom Muzickialibi.rs postignut dogovor o drugačijim uslovima. Prilikom ovakvog prenošenja obavezno je navođenje izvora (Muzickialibi.rs) ispod naslova, i stavljanje linka na kraju sa usmerenjem na originalni tekst, naznakom „ceo tekst pročitajte na Muzickialibi.rs“.

Za preuzimanje originalne fotografije potrebna je dozvola autora.

Čitaoci koji svojom voljom pošalju fotografije, video snimke ili pisana dela s ciljem objavljivanja, u celosti prenose sva autorska prava Muzickialibi.rs, koji zadržava pravo reprodukovanja i distribucije, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja.

Ukoliko smatrate da objavljen sadržaj povređuje Vaše lično pravo ili interes, možete u skladu sa zakonom zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno Vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaj uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Muzickialibi.rs će u roku od 24 sata razmotriti svaku primedbu čitalaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na sajtu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. biće odmah skinuti.

Linkovi na spoljne stranice

Muzickialibi.rs sadrži podatke, informacije i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Muzickialibi.rs nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Muzickialibi.rs nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na Muzickialibi.rs. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Muzickialibi.rs nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Komentari čitalaca i autora

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Muzickialibi.rs zadržava pravo da ne objavi komentare kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju. Muzickialibi.rs ima i pravo skraćivanja komentara i nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje.

Mišljenja posetilaca izražena kroz komentare na Muzickialibi.rs ne odražavaju stavove Muzickialibi.rs.

Tekstovi drugih autora objavljenih na Muzickialibi.rs ili preuzeti sa drugih sajtova i sa navedenim izvorom odakle je tekst preuzet ne mogu se smatrati stavom Muzickialibi.rs.

Zaštita ličnih podataka

Muzickialibi.rs ne prikuplja vaše lične podatke prilikom posete sajtu osim kada ih lično obezbedite kroz kontakt formu ili putem e-mail adrese. Informacije koje Muzickialibi.rs automatski prikuplja izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika našeg sajta (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice: IP adresa, operativni sistem, vreme provedeno na sajtu, broj otvorenih strana, kretanje kroz sajta kao i adresu sajta sa koga ste došli i na koji ste otišli nakon našeg.

Muzickialibi.rs poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. Muzickialibi.rs može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika sajta Muzickialibi.rs, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Cookies

Ovaj veb sajt koristi kolačiće. Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Takođe delimo informacije o tome kako koristite sajt sa partnerima za društvene medije, oglašavanje i analitiku koji mogu da ih kombinuju sa drugim informacijama koje ste im dali ili koje su prikupili na osnovu korišćenja usluga. Ako nastavite da koristite naše veb stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu koristiti veb sajtovi da učine korisničko iskustvo efikasnijim. Zakon navodi da možemo čuvati kolačiće na vašem uređaju ako su strogo neophodni za rad ovog sajta. Za sve ostale tipove kolačića nam je potrebna vaša saglasnost.

Ovaj sajt koristi različite tipove kolačića. Neke kolačiće koji se pojavljuju na našim stranama postavljaju usluge trećih strana.

Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom. U svakom trenutku pokušavamo da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije.

Koja su prava naših korisnika u slučaju obrade ličnih podataka?

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta /EU/ 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:

• pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
• pravo na zahtevanje ispravke podataka,
• pravo na brisanje podataka,
• pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
• pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.

Sa kim delimo podatke?

Vaši podaci mogu biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT, marketinške agencije kao i druge naše pouzdane partnere. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti. Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.

Pravo na izmene sadržaja i usluga

Muzickialibi.rs zadržava pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na sajtu bez prethodne najave.

Sajt možemo učiniti privremeno nedostupnim kada je to potrebno zbog podrške, održavanja ili izmene sadržaja.  • play_circle_filled

    Radio „Muzički alibi“

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play